Regulamin

SPIS TREŚCI

§1 Postanowienia ogólne.

§2 Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży.

§3 Warunki korzystania z serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy i realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy.

§4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty.

§5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje, zasady użytkowania i gwarancja jakości.

§6 Prywatność i bezpieczeństwo.

§7 Własność intelektualna.

§8 Polityka cookies.

§9 Postanowienia końcowe.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem sprzedaży internetowego produktów obuwniczych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

2. Sprzedaż internetowa prowadzona jest pod adresem: www.akcesdance.pl przez firmę:

AKCES DANCE SP. Z O.O.
ul. Gościnna 8a
30-698 Kraków

(zwaną dalej: „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”), który jest właścicielem serwisu internetowego www.akces.biz, www.akcesdance.pl, www.butytaneczne.pl, www.tanecznysklep.pl, (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Sklepem”), a także jego Administratorem.

3. Szczegółowe dane Sprzedawcy:

AKCES DANCE SP. Z O.O..
siedziba: ul. Goscinna 8a, 30-698 Kraków
NIP: 679-29-636-21
KRS: 0000597409
REGON: 363538095
tel. +48 12 654 91 68
e-mail: akces@akces.biz

4. Sprzedawca sprzedaje produkty:

a) osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej,
b) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Sprzedawcy Produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: „Konsumentami”),
c) pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową,
d) osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w serwisie internetowym www.akcesdance.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi”.

§2  Zasady działania serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży.

1. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży jest obuwie oraz usługi szewskie tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej www.akcesdance.pl.

Formy realizacji zamówień, korekty obuwia.

I. KOLEKCJA OBUWIA 

Obuwie wyprodukowane i wystawione do sprzedaży w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym www.tanecznysklep.pl. Gotowe obuwie może być wykonane w dowolnej konfiguracji: jako typowa produkcja oraz obuwie prezentujące różne wzory z zastosowaniem dowolnych opcji wykonania i zestawień materiałowych oraz kolorystycznych. Powielanie takiego obuwia NIGDY NIE BĘDZIE IDENTYCZNE jak prezentowany wzór.
Zasady sprzedaży: zwroty: – TAK wymiana – TAK

II. TYPOWA PRODUKCJA 

1. Obuwie wytwarzane przez firmę Akces Dance ma zapewnić najwyższą wygodę i komfort użytkowania, a jego konstrukcja pełną swobodę ruchu stopy. Najwyższej jakości skóry, z jakich wykonujemy nasze produkty, są miękkie i plastyczne i jako takie mogą mieć naturalne nierówności. Nie stosujemy dosztywnień które mają na celu zapewnienie idealnej linii obuwia stojącego na półce wystawowej.

2. Obuwie „typowa produkcja”, wykonywane jest wg: indywidualnej konfiguracji klienta oraz wg podanego rozmiaru i tęgości literowej. Nie jest obuwiem miarowym, a co za tym idzie, nie jest gwarantowane dopasowanie do stopy.

3. Wykonanie obuwia „typowa produkcja” może być rozbieżne rozmiarowo i tęgościowo w stosunku do innych wzorów z gotowej kolekcji, o takich samych parametrach. Powielanie modelu z gotowej kolekcji, nigdy nie będzie identyczne jak wcześniej prezentowany wzór. Powielanie obuwia wcześniej wykonywanego, dla tej samej osoby, również nie gwarantuje dokładnego odwzorowania rozmiaru i tęgości.

4. Obuwie wykonywane jest według określonych standardów związanych z ich konstrukcją: głębokość zabudowy stopy, wielkość wycięcia na palce, odległość między paskami itp. Wszelkie indywidualne zmiany na życzenie klienta, wykonywane są płatnie.

5. Obuwie „typowa produkcja” może być dopasowywane do stopy w ramach tzw. „małej korekty” (drobne zmiany bez rozmontowywania podeszwy): dorabianie dziurek, skracanie pasków, poszerzanie tęgości .

Szczegółowe zasady w opisie dot. „małej korekty”.

6. Obuwie zamówione należy odebrać do 6-ciu miesięcy licząc od ustalonego terminu odbioru. Po tym okresie zadatek przepada, a obuwie zostaje skierowane do sprzedaży detalicznej.

Zasady sprzedaży: zwroty: – NIE wymiana – TAK*

*Wymiana obuwia możliwa jest na nowe zamówienie lub dowolną parę obuwia dostępną w sklepie firmowym Akces Dance. W przypadku wymiany na tańszą parę obuwia, różnica w cenie nie jest zwracana,  w przypadku wymiany na droższą parę obuwia, klient zobowiązany jest do dopłaty różnicy.

III. OBUWIE NA ZAMÓWIENIE / PERSONALIZOWANE

1. Obuwie wytwarzane przez firmę Akces Dance ma zapewnić najwyższą wygodę i komfort użytkowania, a jego konstrukcja pełną swobodę ruchu stopy. Najwyższej jakości skóry, z jakich wykonujemy nasze produkty, są miękkie i plastyczne i jako takie mogą mieć naturalne nierówności. Nie stosujemy dosztywnień które mają na celu zapewnienie idealnej linii obuwia stojącego na półce wystawowej.

2. Obuwie „na zamówienie”, wykonywane jest wg: indywidualnej konfiguracji klienta oraz wg podanego rozmiaru i tęgości literowej. Nie jest obuwiem miarowym, a co za tym idzie, nie jest gwarantowane dopasowanie do stopy.

3. Wykonanie obuwia „na zamówienie” może być rozbieżne rozmiarowo i tęgościowo w stosunku do innych wzorów z gotowej kolekcji, o takich samych parametrach. Powielanie modelu z gotowej kolekcji, nigdy nie będzie identyczne jak wcześniej prezentowany wzór. Powielanie obuwia wcześniej wykonywanego, dla tej samej osoby, również nie gwarantuje dokładnego odwzorowania rozmiaru i tęgości.

4. Obuwie wykonywane jest według określonych standardów związanych z ich konstrukcją: głębokość zabudowy stopy, wielkość wycięcia na palce, odległość między paskami itp. Wszelkie indywidualne zmiany na życzenie klienta, wykonywane są płatnie.

5. Obuwie „na zamówienie” może być dopasowywane do stopy w ramach tzw.

„małej korekty” -(drobne zmiany bez rozmontowywania podeszwy): dorabianie dziurek, skracanie pasków, poszerzanie tęgości

lub

„dużej korekty” – zmiany wymagające rozmontowania obuwia

Opłaty za usługę wg. aktualnie obowiązującego cennika.

6. Obuwie zamówione należy odebrać do 6-ciu miesięcy licząc od ustalonego terminu odbioru. Po tym okresie zadatek przepada, a obuwie zostaje skierowane do sprzedaży detalicznej.

Zasady sprzedaży: zwroty: – NIE wymiana – NIE

IV. OBUWIE NA MIARĘ 

1. Materiały: obuwie wytwarzane przez firmę Akces Dance® ma zapewnić najwyższą wygodę i komfort użytkowania. Konstrukcja naszego obuwia ma zapewnić jak największą swobodę ruchu stopy. Skóry z których wykonywane jest obuwie, są najwyższej jakości, miękkie i plastyczne i jako takie mogą mieć naturalne nierówności i pomarszczenia. Nie stosujemy dosztywnień które mają na celu zapewnienie idealnej linii obuwia stojącego na półce wystawowej.

2. Zamówienie: obuwie wykonywane jest jako indywidualne zamówienie klienta (pojedyncze lub hurtowe) wg podanej konfiguracji, na podstawie zebranych miar oraz uzyskanych informacji od klienta. W podstawową cenę usługi wykonania obuwia miarowego wchodzi: wykonanie obuwia w ramach podanego zakresu numeracyjnego, 5 stopni tęgości, możliwość wykonania połówek numeru, przymiarka i dopasowanie pod względem wielkościowym i tęgościowym. Przymiarka i ostateczne dopasowanie obuwia, powinno być dokonane najpóźniej do 2 tyg. od ustalonego terminu odbioru obuwia ze względu na możliwość zmiany wymiarów stopy ( warunki pogodowe, pora roku, dnia, zmęczenie, naturalne zmiany, cykl kobiecy itp.). Po tym okresie w przypadku zaistnienia znaczących różnic w wymiarach stóp, dopasowanie może być niemożliwe lub związane będzie z koniecznością ponownego wykonania obuwia i podwyższenia kosztów.

3. Wzorce: wykonanie obuwia „na miarę” może być rozbieżne rozmiarowo i tęgościowo w stosunku do wzorów z gotowej kolekcji,o takich samych parametrach. Wykonanie obuwia jako powielenie wzoru z gotowej kolekcji nigdy nie będzie identyczne jak wcześniej prezentowany wzór. Powielanie obuwia wcześniej wykonywanego, również nie gwarantuje dokładnego odwzorowania rozmiaru i tęgości. Obuwie zamawiane może odbiegać wyglądem i proporcjami od obuwia wystawowego. Np. wzór nr 37/ obc. 7 cm – obuwie zamawiane nr 40 lub większy / obcas 5 cm. Zmiana rodzaju wierzchniego materiału, grubości, koloru również ma wpływ na ostateczny efekt wizualny wykonanego obuwia i subiektywne odczucia.

4. Konstrukcja: obuwie wykonywane jest według określonych standardów, związanych z konstrukcją obuwia: głębokość zabudowy stopy, wielkość wycięcia na palce, odległość między palcami itp. Wszelkie indywidualne zmiany związane z dopasowaniem do anatomii stopy sa bezpłatnie, ale ograniczone do możliwości konstrukcyjnych danego wzoru (możliwość naciągnięcia lub przesunięcia elementów, rozciągliwość materiału, itp). Zmiany modelu obuwia, kształtu czubka, wysokości obcasa, jeżeli nie ustalono inaczej w pisemnym zamówieniu, mogą być wykonane po zmianie zamówienia i ustaleniu nowej ceny wykonania obuwia. Obuwie wykonywane jest wg własnych unikalnych konstrukcji obuwia tanecznego, dających nieporównywalny komfort noszenia w porównaniu do obuwia typowej masowej produkcji. W tym celu używane są narzędzia, elementy i części składowe obuwia wzajemnie dopasowane pod względem konstrukcyjnym. W przypadku stóp nietypowych, np. znacznie szersze lub węższe, szerokie „rozbite stopy”, nietypowe wydrążenie stopy (tzw. „podbicie”), dysfunkcje zniekształcające stopę itp. wykonanie obuwia może być związane z koniecznością indywidualnego przygotowania nowej konstrukcji obuwia, elementów składowych oraz narzędzi do jego wykonania . Taka usługa liczona jest wg odrębnego cennika.

5. Pomiar stóp może być wykonany przez pracownika, przedstawiciela firmy Akces Dance® lub przez Klienta na podstawie instrukcji dostępnej na stronie internetowej firmy Akces Dance®. Zebranie miar ma charakter wstępny i nie jest gwarancją dopasowania obuwia podczas pierwszej przymiarki. Dopasowanie obuwia „na miarę” o ile zachodzi taka potrzeba wykonywane jest po dokonaniu przymiarki. Ilość przymiarek nie jest określona. Klient obsługiwany przez dowolny punkt poza miejscem siedziby firmy (sklep firmowy, patronacki tymczasowe stoisko itp.), ma możliwość skorzystania z obsługi dopasowania obuwia, bezpośrednio w siedzibie firmy przy ul.Gościnnej 8 w Krakowie. W niektórych przypadkach kiedy pośrednictwo sklepu pomiędzy firmą Akces Dance® a Klientem utrudnia lub przedłuża czas dopasowania obuwia, wskazana jest lub konieczna, bezpośrednia obsługa Klienta w siedzibie firmy Akces Dance® (pn-pt 8:00 – 15:oo). W takim przypadku, dopasowanie obuwia wykonywane jest „na poczekaniu” z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków, wiedzy i możliwości technicznych jakie posiada firma. Po dokonaniu właściwego dopasowania, o ile czas pozwoli, istnieje możliwość wykończenia obuwia aby klient podczas jednej wizyty w firmie, mógł odebrać gotowy produkt. Dodatkowe poprawki zawsze wykonywane są na zlecenie Klienta i mogą przedłużyć termin odbioru gotowego obuwia. Przesunięcie terminu odbioru wynikające z tego faktu nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Przyjazd klienta do siedziby firmy w celu dopasowania obuwia, nie jest podstawą do udzielania specjalnych rabatów, zniżek, zwrotu kosztów transportu, opłat za nocleg itp.

6. Wygoda obuwia wykonywanego „na miarę” jest naszym głównym priorytetem. W niektórych przypadkach (obuwie na wyższych obcasach), konieczny jest kompromis pomiędzy „trzymaniem” obuwia a wygodą. Te dwie cechy są od siebie ściśle uzależnione. Aby pięta obuwia mocno trzymała stopę, dopasowanie przodu buta musi zabezpieczyć stopę przed przesuwaniem w kierunku czubka. Zbyt luźne, przody wykluczają ścisłe dopasowanie pięty. W zależności od przeznaczenia sugerowany jest odpowiedni rodzaj dopasowania: dla obuwia treningowego, ślubnego, wizytowego, nieco luźniejsze, kosztem mocnego trzymania pięty. Przy długotrwałym użytkowaniu obuwia (ślub, wesele inne wielogodzinne imprezy) , należy uwzględnić ewentualne nabrzmienie stopy, które spowoduje mocniejsze dopasowanie obuwia . Obuwie używane do występów, turniejowe, powinno zapewnić bardzo mocne trzymanie stopy, kosztem zmniejszonego komfortu. Na życzenie klienta możemy zwiększyć lub zmniejszyć „trzymanie” obuwia. Powrót do poprzedniego ustawienia, w niektórych przypadkach może być niemożliwy, lub może się wiązać z dodatkowym nakładem pracy i dodatkowymi kosztami. W przypadku występowania dysfunkcji , schorzeń lub innych problemów związanych ze stopami, wykonanie obuwia miarowego może zmniejszyć występowanie dolegliwości, jednak nie rozwiąże istniejącego problemu.

7. Dopasowanie: zakres indywidualnego dopasowania do stopy określony jest w zamówieniu. Podczas przymiarki, o ile warunki techniczne na to pozwolą, istnieje możliwość rozszerzenia zakresu dopasowania lub wprowadzenia dodatkowych korekt lub korekcji: np. uwzględnienie halluksów, zastosowanie wkładek korekcyjnych, wmontowanie pelotek, dodatkowych podtrzymań itp . Dodatkowe usługi i dopasowanie są płatne wg odrębnego cennika.

8. Odbiór: właściwe dopasowanie obuwia Klient potwierdza podpisem podczas odbioru zamówienia. Akceptacja dopasowania ma ścisły związek z dniem odbioru obuwia, ze względu na możliwość późniejszych zmian wymiarów stóp będących reakcją na różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne: (patrz pkt.2).

Obuwie zamówione należy odebrać do 6-ciu miesięcy licząc od ustalonego terminu odbioru. W przypadku nieodebrania obuwia w tym okresie, zadatek przepada, natomiast obuwie zostaje skierowane do sprzedaży detalicznej.

Zasady sprzedaży: zwroty: – NIE wymiana – NIE

V. MAŁA KOREKTA 

Zmiany wprowadzane bez konieczności rozmontowywania obuwia:

 • zwiększanie tęgości lub długości (1 tęgośc i 1/2 rozmiaru)
 • dopasowanie do niektórych szczegółów anatomicznych ( miejscowe poszerzanie obuwia)
 • skracanie i zakańczanie pasków do zapinania
 • dorabianie dziurek w paskach itp.

Mała korekta może być wykonana podczas zakupu gotowego obuwia w sklepach firmowych Akces Dance w Krakowie (siedziba firmy lub sklep) , Opolu, Chełmie
Przy sprzedaży internetowej wykonanie takiej usługi wiąże się z koniecznością przesłania obuwia na adres: Akces Dance, ul, Gościnna 8, 30-698 Kraków, lub dostarczenia do sklepu w którym wykonywana jest usługa. Koszt przesyłki zwrotnej skorygowanego obuwia pokrywa klient.

VI. DUŻA KOREKTA 

Istotne zmiany wprowadzane w gotowym obuwiu z koniecznością rozmontowania podeszwy lub innych części obuwia. Duża korekta w obuwiu na miarę  wykonywana jest bezpłatnie .

Duża korekta w obuwiu gotowym  lub obuwiu na zamówienie  jest płatna wg. obowiązującego aktualnie cennika (dotyczy tylko modeli w których taka korektę można wykonać) .

Lista typowych usług:

 • zmniejszanie do tęgości „E”
 • zwiększenie tęgości – max. do wymiaru na jaki pozwoli cholewka buta i ślady drasania ( ok 1-2 tęgości). Przy konieczności uzyskania większej tęgości dopłata jak za wymianę cholewki.
 • skracanie lub wydłużanie obuwia (+/ – 1 rozmiar )
 • dopasowanie do niektórych szczegółów anatomicznych np. ustawianie pasków do kształtu palców itp. ( nie dotyczy dopasowania do halluksów, lub uwzględniania innych dysfunkcji )

Pozostałe nietypowe dopasowania płatne wg „cennika dopłat do nietypowych miar”. Koszty przesyłek w obydwie strony pokrywa klient.

§3 Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.akcesdance.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.

2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Serwisu, Kupujący powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresem www.akcesdance.pl i następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Produktów wybrać interesujący go Produkt i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Serwisu lub poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną.

3. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.

4. Informacje podane przez Kupującego podczas składania zamówienia powinny być aktualne na dzień składania zamówienia i zgodne z prawdą. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Produktów.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przez klienta przy składaniu zamówienia) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 6 Regulaminu.

6. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, w tym w niedziele oraz święta.

7. Kupujący składa zapytanie ofertowe poprzez wysłanie formularza dla wybranego produktu lub poprzez wysłanie tradycyjnej wiadomości elektronicznej na adres akces@akces.biz. Przy każdym Produkcie znajdują się dostępne parametry, które Kupujący samodzielnie wybiera/określa.

Kupujący ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy Produktu.

Potwierdzeniem złożenia i zaakceptowania zamówienia jest dokonanie przez Kupującego wpłaty na całą wartość zamówienia, zadatku w wysokości minimum 50% wartości zamówienia lub złożenie oficjalnego pisma z podpisami osób upoważnionych (dotyczy podmiotów publicznych).

8. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia w serwisie www.akcesdance.pl oraz dokonanie przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 3 Regulaminu, jak również (w nielicznych przypadkach) udzielenie przez Kupującego odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedawcy (wykonawcy zamówienia).

9. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych otrzyma on potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

10. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie dokonania wpłaty na rzecz Sprzedawcy. Po złożeniu zamówienia Serwis www.akcesdance.pl będzie się komunikował z Kupującym za pomocą wiadomości elektronicznych lub w przypadku gdy będzie to konieczne telefonicznie poprzez konsultanta. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia i koniecznych (wyłącznie w niektórych sytuacjach – o ile będzie to niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia) decyzjach, których podjęcia Sprzedawca będzie oczekiwał od Kupującego.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego.

12. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

13. W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

14. Sprzedawca dostarczy Produkt Kupującemu w terminie uzgodnionym z Kupującym i wskazanym w przesłanej do Kupującego korespondencji e-mail.

15. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpływu na konto Sprzedawcy całej kwoty, zadatku lub daty podpisania umowy,

16. Zamówienie jest wysyłany przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Kupującego, na koszt Sprzedawcy (nie wysyłamy przesyłek „na koszt odbiorcy”).

17. Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firm kurierskich. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W przypadku nie doręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu.

18. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący winien sprawdzić czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki.

19. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.

20. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liście przewozowym Kupujący powinien także podać datę i godzinę doręczenia.

21. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nie odebranie Produktu – jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezpodstawnie odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.

22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 – 17:00.

23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:

a) otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,

b) otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia

c) braku możliwości kontaktu z Kupującym w sposób ustalony w §3 pkt. 22 Regulaminu, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia

d) w przypadku opisanym w §4 ust. 7 Regulaminu

e) nie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku wgranym przez Kupującego, które nie zostało następnie wznowione przez Kupującego.

24. W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

§4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

1. Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN.

2. Cennik przedstawiony na stronie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

3. Do każdego wysłanego Produktu dołączony jest dowód sprzedaży, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem. Sprzedawca dopuszcza także wysłanie przesyłki z Produktem na inny adres, niż adres na który zostanie wysłany dowód sprzedaży.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzania nowych Produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym Regulaminie Akcji Rabatowej), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych (rabatowych), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

5. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6. Formą płatności obowiązującą w Serwisie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online lub gotówką.

7. Sprzedawca nie dopuszcza dokonywania zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Produktu – gotówką kurierowi.

8. W przypadku gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt w formie ustalonej w ust. 5 niniejszego paragrafu (przedpłata), brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

§5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje, zasady użytkowania i gwarancja jakości

I. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

I. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,

dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie należy wysłać na adres korespondencyjny: AKCES DANCE, ul. Gościnna 8a, 30-698 Kraków

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

„Ja niżej podpisany (imię i nazwisko Konsumenta ), oświadczam, iż z dniem (data) odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej z Akces Dance sp. z o.o., ul. Gościnna 8a, 30-698 Kraków. Zwrotu zapłaconej przeze mnie ceny Produktu, proszę dokonać na rachunek bankowy ………………………………………….

(czytelny podpis Konsumenta)”

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail akces@akces.biz przy wykorzystaniu powyższego wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.

6. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 12 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.

II. REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.

2. Reklamację należy  złożyć za pośrednictwem serwisu wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: akces@akces.biz. Reklamację można także przesłać na adres biura Sprzedawcy: AKCES DANCE , ul.Gościnna 8a, 30-698 Kraków.

3. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji oraz dowodem zakupu. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres akces@akces.biz. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.

4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację – bez względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 5 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.

5. Zamieszczone w sklepie zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów Produktów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących, a indywidualne ustawienia komputera i monitora Sprzedającego i mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie (np. kolorów). Reklamacja złożona na tej podstawie przez Kupującego może nie zostać uznana przez Sprzedawcę.

6. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

7. Kupujący składa reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.

III. ZASADY UŻYTKOWANIA

Aby wydłużyć żywotność zakupionego obuwia, należy:

– zawsze zakładać i zdejmować je rozsznurowane,

– czyścić powierzchniowo używając miękkiej ściereczki lub gąbki,

– unikać przemoczenia – zwłaszcza obuwia skórzanego. Jeżeli jednak to nastąpi, buty należy suszyć w temperaturze pokojowej – uprzednio wyciągając sznurowadła i wypychając buty papierem- do całkowitego wyschnięcia. Należy bezwzględnie unikać suszarek, kaloryferów, piecyków celem szybszego wysuszenia. Po całkowitym wyschnięciu buty trzeba wyszczotkować (nubuk, welur, zamsz) lub wypastować pastą obuwniczą przeznaczoną do danego rodzaju skóry.

UWAGA: ZABRANIA SIĘ PRANIA OBUWIA – pozbawia to skórę elastyczności i powoduje jej pękanie, osłabia spoiny kleju i ściegi szycia. Obuwie ze skóry naturalnej może przemakać (zgodnie z PN-77/0- 91030) i nie jest to niezgodnością towaru z umową.

KONSERWACJA:

Celem usunięcia zabrudzeń i prawidłowej pielęgnacji obuwia w zależności od materiału należy:

 1. SKÓRY LICOWE – przetrzeć ściereczką, stosować pasty i kremy zgodnie z kolorem wierzchu.

Po wyschnięciu pasty buty należy wypolerować. UWAGA – nie zaleca się stosowania past samonabłyszczających na bazie rozpuszczalników.

 1. NUBUK, WELUR, ZAMSZ – delikatnie szczotkować specjalną szczotką do zamszu i nubuku, można używać impregnatów w aerozolu. Nie stosować past ani kremów.
 1. SKÓRY SYNTETYCZNE (EKOLOGICZNE) – przecierać ściereczką, można stosować środki w aerozolu do skór syntetycznych.
 1. MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE – obuwie należy otoczyć szczególną dbałością i chronić przed zabrudzeniami,
  a czyścić tylko gąbeczką, uprzednio zmoczoną w czystej, letniej wodzie.
 1. PODESZWA WELUROWA – czyścić specjalną szczotką do podeszew welurowych po każdym użyciu obuwia. Aby zwiększyć jej przyczepność do podłoża, można lekko nasączyć olejkiem rycynowym (dostępnym np. w aptece). UWAGA: MOCZENIE PODESZEW WELUROWYCH SKUTKUJE UTRATĄ GWARANCJI.
 1. PODESZWA POLIGUMOWA I STYROGUMOWA – czyścić wilgotną ściereczką. Aby zwiększyć jej przyczepność do podłoża, można stosować specjalną szczotkę do podeszew.
 1. FLEKI – zadbać o ich okresową wymianę, aby uniknąć zniszczenia obcasa. Do obuwia użytkowanego jedynie na parkiecie zalecamy ochraniacze na fleki.

III. GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy oraz 3 miesiące w przypadku obuwia tekstylnego, baletowego.
 2. Obuwie przyjmowane jest do reklamacji tylko po uprzednim okazaniu dowodu sprzedaży.
 3. Naprawa obuwia może zostać wykonana wyłącznie przez producenta.
 4. Buty przyjmowane do reklamacji muszą być bezwzględnie czyste i pozbawione nieprzyjemnego zapachu.

GWARANCJI NIE PODLEGA:

 1. Obuwie z wadami jawnymi, widocznymi w momencie zakupu, o których klient wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć (art. 7 Ustawy z dn. 27.07.202 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176).
 1. Obuwie, które zostało zniszczone lub uszkodzone w następstwie użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub w wyniku niewłaściwej konserwacji.
 1. Obuwie, którego naprawa lub jakakolwiek ingerencja została przeprowadzona przez użytkownika lub firmę inną niż producent.
 1. Obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne (zamków, gum, lycry, obcasów, otarcia lub zadrapania materiału, zużycie wyściółek wewnętrznych).
 1. Farbowanie podszewek naturalnych pod wpływem potu lub innego zawilgocenia.
 2. Niewłaściwe dopasowanie obuwia do tęgości oraz rozmiaru stóp i powstałe w wyniku tego przetarcie zapiętków.
 3. Wygoda obuwia.
 4. Naturalne zużycie obuwia, podeszew, fleków, wyściółek wew.
 5. Przemakanie obuwia.
 6. Zagięcia powstałe w trakcie użytkowania.
 7. Różnica w kolorze i strukturze skóry – wierzch naszego obuwia wykonany jest głównie ze skóry naturalnej, która jak każdy materiał naturalny może nie zachowywać identycznego koloru oraz struktury na całej powierzchni.

Warunki gwarancji regulowane są przez Ustawę z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176.

§6 Prywatność i bezpieczeństwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Akces dance sp. z o.o. z siedziba w Krakowie pod adresem ul. Gościnna 8a 30-698 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem REGON: 363538095, NIP: 6793121338 (zwaną dalej Akces dance).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych. W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

• dostępu do treści swoich danych,

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

• przenoszenia danych,

• wniesienia sprzeciwu,

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z poważaniem, Akces Dance sp. Z o.o.

§7 Własność intelektualna

1. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: www.akcesdance.pl, a także zawartość strony internetowej www.akcesdance.pl, www.akces.biz stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.akces.biz oraz treści w nim zawartych należą do firmy AKCES DANCE sp. z o.o.. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.akcesdance.biz bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

§8 Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z projektowanej strony internetowej Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę tworzonej strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu AKCES DANCE z siedzibą pod adresem 30-698 Kraków, ul. Gościnna 8a Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości tworzonej strony www Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk strony www, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania tworzonych stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat tworzonych plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.akcesdance.pl

4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.

5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 28 02 2015 r.

×